Arbeidshefte grunnopplæring i arbeidsmiljø

  • Arbeidshefte

Dette opplæringsmateriellet er utviklet i samarbeid med: Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA), Byggenæringens Landsforening (BNL), Norsk Arbeidsmandsforbund og Fellesforbundet.

Arbeidshefte - Bygg og Anlegg er godkjent av partene for grunnopplæring i verne- og miljøarbeid i henhold til:
Hovedavtalen LO-NHO
Overenskomst for private anlegg
Fellesoverenskomsten for byggfag
Overenskomst for Asfalt og veivedlikehold

Den nye utgaven er oppdatert i henhold til de nye Arbeidsmiljøforskriftene som trådte i kraft 1. januar 2013.

Instruktører og studieledere kan henvende seg til forlaget og få tilgang til et nettbasert Brukerforum med powerpointpresentasjoner, veiledning i bruk av arbeidshefte og annet bakgrunnstoff for kursgjennomføring.

Pris: 390

ISBN: 978-82-8021-114-9

Til Byggenæringens forlag

Tilbake