Nettkurs - Jobbing uten stress og mas

Se Demo her!

Nettkurset - Jobbing uten stress og mas...

  • er utviklet som en vei til Økt produktivitet, Bedre kvalitet og Bedre lønnsomhet
  • er meget godt egnet som inspirasjon og retningsgiver til læringsløp, og til konkrete tiltak for å bedre produktivitet, kvalitet og lønnsomhet på byggeplassene
  • er et faglig og motiveringsmessig verktøy inn mot praktiske tiltak i den enkelte bedrift

Kurset henvender seg direkte til daglig ledelse i små og mellomstore bedrifter, og til ledere på ulike nivåer i produksjonen på byggeplassen.

Demoen viser 1 kapittel som er introduksjonen til selve kurset. Den gir også eksempler på oppgaver og en grei oversikt over hvordan man jobber med kurset.

Bakgrunnen for kurset er en serie undersøkelser som er gjennomført av SINTEF innen industri
og tjenesteyting. Undersøkelsene viste at de viktigste årsakene til stress og helsebelastninger for
timelønnede samtidig er de viktigste årsakene til ineffektiv produksjon.
En utvikling av bedriften som fjerner disse årsakene, vil derfor effektivisere driften og samtidig
redusere helsebelastninger og fravær blant de timelønnede.
Kurset egner seg godt som internopplæring på byggeplasser, ved oppstart eller underveis i prosjektet.
Beregnet varighet for nettdelen er 1 time.

Pris pr deltager som gjennomfører kurset på egen PC er kr. 1200,- eks mva.
Bedrifter som er medlemmer av BNL oppnår 25 % rabatt.

Send din bestilling til Byggenæringens Forlag som e-post til post@bnf.as

Tilbake