Om prosjektet

Visualisering av god HMS

Bakgrunn for prosjektet:

  • Byggenæringen ønsker å redusere ulykker og skader innen næringen.
  • Prosjektet ønsker å påvirke holdninger til risikobetont arbeid på en lettfattelig måte gjennom gode illustrasjoner/tegninger på gode og dårlige arbeidssituasjoner.
  • Disse hjelpemidlene skal være til nytte for Regionale Verneombudene, Arbeidstilsynet, virksomheter og skoleverket.

Mål

Instruktive illustrasjoner som kan presenteres direkte for de fagarbeiderne det angår, på bygg- og anleggsplassen. Materiellet skal være tilgjengelig både i form av trykte og elektroniske medier, som hefter og "plakater" og via en åpen databank.

Målgruppen for prosjektet er samtlige arbeidstakere på bygg- og anleggsplasser. Dette inkluderer et stadig økende antall fremmedspråklige arbeidstakere. Prosjektet ønsker spesielt å fokusere på det behovet denne utsatte arbeidsgruppen har. Dette for å synliggjøre viktigheten av god HMS uavhengig av arbeidstakers språk og kultur.

Prosjektdeltakere: Oddbjørn Nilsen Norsk Arbeidsmandsforbund, Tommy Sæther Fellesforbundet, Ann Solberg Røv Direktoratet for Arbeidstilsynet, Stein Bjørndal Arbeidstilsynet, Region Oslo, Trond Johannesen, Maskinentreprenørenes Forbund, Jørn Egil Tøyen Mesta, Leiv Hillestad NCC Construction, Roar Skjetne, prosjektleder Byggenæringens Landsforening, Håkon Skau, illustratør og Tom Ekeli, redaktør Byggenæringens Forlag AS 

Prosjektet er finansiert av Fondet for regionale verneombud.

Tilbake