Instruktør materiell

Sikker bruk av arbeidsutstyr

Serien består av over 800 lysark som er inndelt i 22 moduler. Som hjelpemidler for instruktøren kan bestilles powerpointpresentasjoner på minnepenn.

 

Oversikt over moduler
Modul 1 Instruktørveiledning - Risikovurdering og organisering av opplæring

Modul 2 Arbeidsutstyr for bruk i verksted og lager
Modul 3 Kraner for bygg/anlegg, industri og verksted

Modul 4 Løfteredskap for anhukere og signalgivere

Modul 5 Klatre- og hengestillaser
Modul 6 Personløftere
Modul 7 Arbeidsutstyr for bergarbeid under jord

Modul 8 Arbeidsutstyr for bergarbeid i dagen
Modul 9 Komprimeringsutstyr
Modul 10 Masseforflytningsmaskiner
Modul 11 Håndholdt arbeidsutstyr og bygningssager
Modul 12 Stasjonære trebearbeidingsmaskiner
Modul 13 Asfaltutstyr
Modul 14 Betongsager
Modul 15 Høytrykkspylerutstyr
Modul 16 Ryddesager og trimmere
Modul 17 Spunt- og pæleutstyr
Modul 18 Pumper og transportbånd for betong
Modul 19 Stillaser, stiger og arbeid i høyden

Modul 20 Forskalingsutstyr

Modul 21 Fallsikringsutstyr

Modul 22 Betongutstyr

 

Til Byggenæringens forlag

Tilbake