Sikker bruk av arbeidsutstyr

Dokumentert sikkerhetsopplæring

Partene i bygg- og anleggsnæringen har igangsatt et arbeid med full revisjon av opplegget for dokumentert sikkerhetsopplæring. Prosjektet støttes økonomisk av Fond for regionale verneombud. Byggenæringens Forlag er engasjert som utførende forlag. Arbeidet ble startet 7. september 2009 og avsluttes i september 2011. Vi vil på disse sidene løpende informere om prosjektet.

  • Sikker bruk av arbeidsutstyr

Målsettingen er å peke på hvilket arbeidsutstyr som bør omfattes av kravene til dokumentert sikkerhetsopplæring, utarbeide faktaark (som beskriver bruksområde, farekilder/risikoforhold, krav til opplæring, vedlikehold, verneutstyr osv.), utarbeide opplæringsmateriell og instruktørveiledninger samt tilrettelegge for en dokumentasjonsordning.

 Kommentere denne artikkelen

Tilbake