Sikker bruk av arbeidsutstyr på Bygg Reis Deg 2011

Kom på fagseminar torsdag eller fredag!

Fra oktober 2011 vil forlaget distribuere de første seks modulene i ny utgave av SIKKER BRUK AV ARBEIDSUTSTYR. Presenteres på BYGG REIS DEG stand E01-25, og i åpne fagseminar torsdag 20. og fredag 21. oktober i hall E.

  • Kopi av bilde

Arbeidsgiveren har en lovpålagt plikt til å gjennomføre en risikovurdering av arbeidsutstyret som brukes i virksomheten, samt sikre at de som bruker arbeidsutstyret har fått relevant og tilstrekkelig opplæring. For å kunne svare på denne utfordringen har partene i byggenæringen gjennomført et prosjekt de to siste årene som har gitt følgende resultater: • Liste over arbeidsutstyr hvor det anbefales dokumentert sikkerhetsopplæring • Nytt opplæringsmateriell og instruktørveiledning • Anbefalt dokumentasjonsordning Brukere av dette materiellet vil være: Faglærere, regionale verneombud, ledere, HMS-ledere, verneombud, anleggsledere/prosjektledere, utleiebedrifter (maskiner/utstyr/personell), byggherrer og maskin og utstyrsleverandører. Lurer du på hvordan du kan komme i gang eller har du erfaringer med dokumentert sikkerhetsopplæring? Kom på vår stand eller våre fagseminar og hør mer om tiltak og erfaringer! Her vil du møte i tillegg til initiativtakerne representanter for entreprenører, utstyrsleverandører og instruktører med erfaring fra opplæring i egen bedrift.    

Pressekonferanse,    Sal 6 – Studiosalen, torsdag 20/10 kl. 11.00 – 12.00

Program for fagseminar

Fagseminar,             Sal 2, torsdag 20. oktober kl. 13.00 – 14.30  
Fagseminar,             Sal 3, fredag 21. oktober kl. 11.30 – 13.00

DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING – DU KOMMER IKKE UTENOM

Åpning, Lene Jønsson, EBA
Møteleder: Tom Ekeli, Byggenæringens Forlag

Hvorfor skal sikkerhetsopplæringen være dokumentert?
Knut Elkjær, inspektør                

«Sikkerhetsopplæring? - en historie fra virkeligheten»
Hilde Waage og Leif Johansen, Kruse-Smith Entreprenør

Hvordan bruke det nye materiellet?
Modul 7-10:     Lars Tveiten, Norsk Arbeidsmandsforbund   
Modul 11:     Ola Heramb, Fellesforbundet           
Modul 19:     Knut-Arne Johnsen, Veidekke   
 

Tilbake