Grunnopplæring i arbeidsmiljø på Bygg Reis Deg 2013

Lansering av nytt materiell og fagseminar

Partene i bygg- og anleggsnæringen har utviklet nytt materiell for grunn-opplæringen. Materiellet egner seg både til bedriftsinterne kurs og åpne kurs.

Opplæringen skal gi deltakerne forutsetninger for å kunne ivareta sine funksjoner i HMS-arbeidet og gi kunnskap om hvilke plikter og rettigheter de har som verneombud og som medlemmer av AMU. Målet for opplæringen er å gi bedriftens ledelse og dens ansatte grunnlag for selv å utvikle arbeidsmiljøet i bedriften.  Målgruppe for seminaret er: Lærere, ledere og ansatte med interesse for HMS.

Opplæringsmateriellet består av deltaker- og instruktørmateriell og er utviklet av Byggenæringens Forlag i samarbeid med representanter fra Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA), Byggenæringens Landsforening (BNL), Norsk Arbeidsmandsforbund og Fellesforbundet.
 

Torsdag 17.10.2013  Kl 1400 – 1500
Fredag 18.10.2013    Kl 1100 – 1200


Program
Kort orientering om det nye opplæringsmateriellet – Tom Ekeli, forlagsjef, Byggenæringens Forlag AS
 

Nytt studielederkurs – Lene Jønsson, opplæringsleder, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg
 

Erfaringer fra bedriftsinterne arbeidsmiljøkurs – Tom Ivar Myhre, HMS-/KS-direktør Backe Entreprenør Holding AS
 

Erfaringer fra åpne arbeidsmiljøkurs – Lars Tveiten og Harry Eide, regionale verneombud, Norsk Arbeidsmandsforbund og Fellesforbundet


Tilbake