Sikker bruk i arbeidsutstyr

Mange tar i bruk nytt opplæringsmateriell

Materiellet utgjør en bransjestandard for dokumentert sikkerhetsarbeid. Utviklingsarbeidet ble støttet av Fondet for regionale verneombud i bygg og anlegg og pågikk fra 2009 til 2012. Presentasjonene er nå oppdatert i henhold til de nye Arbeidsmljøforskriftene som trådte i kraft fra 1. januar 2013.

Bedrifter og skoler skaffer seg instruktørmateriell i økende grad. Instruktører/lærere som ønsker å oppdatere seg på det nye materiellet og bli sikrere pedagoger kan henvende seg til EBAs kursvirksomhet: www.eba.no

 

Materiellet kan kjøpes fra Byggenæringens Forlag www.bnf.as

Tilbake