Illustrasjonsarkiv

Visualiseringen av risikosituasjoner i byggenæringen

Alle illustrasjoner er todelt og viser risikosituasjoner med "riktig/galt" tilnærming. Et klikk på en av kategoriene nedenfor gir deg muligheten til å laste ned de tegningene som tilhører den aktuelle kategorien. Du kan også søke på et enkelt søkeord, for eksempel; stillas, kjøretøy, grøft, og få opp relevante illustrasjoner for ditt søk. Det er fritt å laste ned og bruke illustrasjonene digitalt til undervisningsformål. Hvis du ønsker trykksaker eller høyoppløselige filer kan disse kjøpes fra Byggenæringens Forlag.

Søk etter illustrasjoner:

  • Samarbeidspartnere og initiativtakere med utviklingen av HMS illustrasjonsarkivet: